LABAN PARA SA KATOTOHANAN

 

Lunes, 25 ng Pebrero

 

3 PM – Baclaran Church

 

                    Misa Para Sa Katotohanan

Pres. Cory Aquino

                                       Mr. Jun Lozada

                                      Black and White Movement

 

5 – 8PM – Ateneo, Quezon City

 

A Concert for Truth, Accountability and Reform

                                      Team RP

                                      Busina

 

Biyernes, 29 ng Pebrero

 

5 PM – Ayala Avenue, Makati   

                             Pres. Cory Aquino

                             CBCP

 

KATOTOHANAN, PANANAGUTAN, AT PAGBABAGO

 

Advertisement